Székely János: Brenner János fényét ki akarták oltani, ám ez a fény most fölragyog
Gégény István 2017. november 15.

Székely János: Brenner János fényét ki akarták oltani, ám ez a fény most fölragyog

A fiatalon meggyilkolt papot hamarosan boldoggá avatják. A szombathelyi püspökkel a káplán életéről, Ferenc pápa döntéséről és annak örömteli fogadtatásáról beszélgettünk.

brenner2.jpg

– Sokak számára talán kevéssé cseng ismerősen Brenner János neve. Hogyan mutatnád be őt az olvasóknak?
– Nagy lelki kisugárzású, szeretetben élő családból származik. Három fiú született ebbe a családba, mindhárman papok lettek. Egészen különleges édesapjuk volt, aki minden olyan könyvet, amit a gyermekei kezébe adott, előtte átolvasott. Minden nap részt vett szentmisén, havonta gyónt, elkötelezett hívő volt. Az édesanya is nagyszerű asszony volt, akit Brenner János kispaptársai karizmatikus kisugárzású személyként jellemeztek. Nagyapja, Brenner Tóbiás Szombathely polgármestere volt, egy körút is az ő nevét viseli a megyeszékhelyen. Brenner János eredetileg ciszterci szeretett volna lenni, ám akkoriban oszlatták fel a szerzetesrendeket, így szombathelyi egyházmegyés pap lett. Növendékként elöljárói az egyik legtehetségesebb kispapként tartották számon, teljesen kiforrott egyéniségnek látták. Legelső lelkigyakorlatán, amin papnövendékként részt vett, ezt jegyezte be naplójába: „Szívem legnagyobb hálájával köszönöm meg neked, hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek. Mert én mindent egyszerre és fenntartás nélkül akarok neked adni.” Már fiatalon élt tehát benne a vágy, hogy az életét totálisan Istennek adja. Maga a Brenner név is ezt jelenti: lángoló. Gyakran mondták kortársai, hogy őrá ez belső értelemben is igaz. Tiszta lelkű pap volt – sokan megjegyezték, hogy jó érzés volt a közelében lenni. Jámbor, ragyogó papként élt, aki szívesen beült olyan misére a hátsó padokba, amit nem ő tartott. Szolgálata kezdetétől igen sokan kezdtek a hatására templomba járni. Rábakethelyen volt káplán, ehhez a plébániához tartozott Zsida is, egy Szentgotthárdhoz közeli település, ahol megölték.

– Hogyan történt a gyilkosság?
– Az Állami Egyházügyi Hivatalt egyre jobban zavarta, hogy egy nagyon fiatalos, sportos, vonzó pap ekkora hatást gyakorol az emberekre. Arra akarták kényszeríteni Kovács Sándor akkori püspököt, hogy helyezze el. A főpásztor bizonytalan volt, hogy mit tegyen, fel is hívta Brenner Jánost, ő pedig azt mondta, hogy nem fél. A püspök sem gondolta, hogy minden állami óhajt teljesíteni kellene, így Rábakethelyen maradt a káplán. Innentől több támadást követtek el ellene, egyszer például, amikor motorral haladt át az erdőn, fahasábokat dobáltak a motor elé, ő azonban ügyesen kikerülte azokat. Ekkor már sejtette, hogy elég nagy baj van. Élete utolsó reggelén, 1957. december 14-én, ahogy felkelt, így köszöntötte a helyi idős nénit, aki a reggelit készítette a plébánián: „Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel, hogy át tudnám ölelni a világot.” Az utolsó napját is így, tisztán, derűsen indította. Karácsony előtti gyónások időszaka volt ekkor, a plébános elment Farkasfára, Brenner János pedig egyedül maradt papként a plébánián. Ezt használták ki: egy 17 éves ministráns – aki minden bizonnyal be volt építve a tervbe – hívta ki egy állítólagos haldoklóhoz Zsidára, aki valójában nem létezett. Sötétben, erdőn át kellett eljutnia a káplánnak a szomszédos településre. Azonnal ment a templomba, magához vette az Oltáriszentséget, s már ott, Rábakethely szélén rátámadtak. De annyira erős és ügyes volt, hogy nem tudták elkapni. Mivel abban a hitben volt, hogy tényleg várja egy haldokló, a támadás elől nem haza menekült, hanem rohant át az erdőn Zsidára. Ott is vártak rá: a gyilkosainak egy része feltételezhetően magyar rendőr, illetve ÁVÓ-s volt. Brutálisan, 32 késszúrással ölték meg, majd odahúzták egy ház mellé. Másnap sokáig senkit sem engedtek a közelbe, engedték, hogy essen a hó, ami eltüntette a nyomokat. Később néhány embert próbáltak hamisan megvádolni, sokakat megvertek, megaláztak, de nem sikerült valódi tettest találni. Mind a mai napig ismeretlen a gyilkosok pontos személye.

– Egyértelmű tehát, hogy a lángoló hite miatt ölték meg.
– Igen. Abban az időben több hasonló eset is történt – a kommunista diktatúra próbálta a magyar egyházat megfélemlíteni, földbe taposni, s ennek egyik fejezete volt Brenner János meggyilkolása. Sokan kerültek azokban az években börtönbe, lettek megverve.

– Mit jelent a magyar egyház, különösen a Szombathelyi Egyházmegye számára, hogy boldoggá fognak avatni egy magyar papot?
– A Szombathelyi Egyházmegyében eddig is óriási tisztelete volt Brenner Jánosnak, akkor is, amikor tilos volt róla beszélni. Tiszta, lángoló lelkű, szentéletű vértanúként, egyenes pályát végigélő papként őrizzük az emlékét. Nagy példaképe lehet a mai papnövendékeknek és fiatal lelkipásztoroknak.

A kommunista diktatúra is érezte ezt: a felülről jövő fényt akarták elgyengíteni, mert érezték, hogy ez a legerősebb olyan szikla, ami dacol a minden értéket, nemzeti öntudatot elsöpörni akaró ideológiával. A boldoggá avatás azt hirdeti, hogy ahogy Krisztus győz a halál fölött, ez a húsvéti győzelem a szentek életében is megismétlődik. Brenner János fényét ki akarták oltani, ám ez a fény most fölragyog.

brenner31.jpg– Mik lesznek a következő lépések, reális-e máris a szentté avatáson gondolkodni?
– Miután a Vatikánban a Szenttéavatási Kongregáció meghozta a döntését, másnap Ferenc pápa elfogadta és elrendelte a boldoggá avatást. Az boldoggáavatás időpontját még a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával és a Szentszékkel kell egyeztetnünk. A jelenlegi szokás szerint nem Rómában avatják boldoggá az illető személyt, hanem ott, ahol élt. Ki kell jelölni Brenner János emléknapját (ez valószínűleg december 15-e, a vértanúság dátuma lesz), meg kell fogalmazni a vonatkozó szentmise-szövegeket, zsolozsmarészeket az ő ünnepére, át kell hozni a székesegyházba a földi maradványait. Át fogjuk élni a boldoggá avatás ünnepét, s majd azt követően lehet reális a szentté avatáson gondolkodni. Ennek feltétele legalább egy olyan természetfeletti imameghallgatás, ami az ő közbenjárására történik. Az egyház úgy gondolkodik, hogy a szentté avatás nem emberi szavazás, szimpátia kérdése, ezért fontos, hogy fentről is kapjunk jelet, hogy az illető valóban Istennél van, és közbenjárása hatékony itt, a világban.

– A boldoggá avatás folyamata viszont gyakorlatilag elkezdődött. Gondolom, ebben az örömben él most a Szombathelyi Egyházmegye…
– Szent Márton ünnepén, november 11-én a zsúfolásig megtelt székesegyházban ahogy kimondtam a mondatot, hogy a Szentatya döntött és jövőre sor kerül a boldoggá avatásra, óriási tapsvihar fogadta a bejelentést. Amikor elmondtam, hogy hála Istennek a testvére, Brenner József atya is megérte ezt a napot, s bízunk benne, hogy ott lehet a boldoggá avatáson, az újabb tapsvihar már őt köszöntötte. Ő pedig elsírta magát. Nagyon megrendítő, szép pillanat volt. Az egész egyházmegye nagyon várta ezt a napot. Született egy Brenner János Imaszövetség is mintegy másfél éve, amelynek tagjai főként papi hivatásokért imádkoznak, s most nyáron 5 új fiatal jelentkezett kispapnak. Ez amolyan csodaszerű dolog, amit egyesek az imaszövetségnek, illetve Brenner Jánosnak is tulajdonítanak. Ahhoz képest, hogy mennyire nem akadt jelentkező az elmúlt években, ez valóban óriási öröm.

Beszélgetőtárs: Gégény István

(Nyitókép forrása: brennerjanos.hu, a második képen Székely János püspök köszönti Brenner Józsefet - forrás: martinus.hu)

süti beállítások módosítása