Szellemi harc van! – Lélekemelő #4

2018. április 22. SZEMlélek

Varga László püspök friss gondolatcsokrában boldogmondásokat idéz, saját pappá szenteléséről is megemlékezik.

laciatya.jpg

április 16.
Ne keményítsétek meg a szíveteket senki felé! Ha ti nem bocsáttatok meg nekik, a mennyei Atya sem bocsát meg nektek. "Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak."

április 17.
Tele vagyok hálával! 36 évvel ezelőtt, ezen a napon szenteltek pappá. Azóta az "Úr Lelke van rajtam..." (Lk 4,18 kk) és nagyon izgalmas vele járni, mert ő a kiszámíthatatlant, az előre nem láthatót, a váratlant is ajándékká teszi. A hibáimat, az általam elrontottat is javamra fordítja. Nem lehet betelni vele!

április 18.
A Szentlélek mindent megújító jövőképe, a köztünk lévő Isten országának növekedése. Isten akaratának keresése képessé tesz arra, hogy ne az érdekeinkhez, a meglévő rendhez próbáljuk a Szentlelket igazítani, hanem ezeket a Szentlélek jövőképéhez.

április 19.
Soha nem a vallás, a kereszténység erőszakos, kirekesztő, intoleráns, hanem csak azon tagjai, akiknek a szíve nem tiszta! "Boldogok a tiszta szívűek."

április 20.
Ha elfogadjuk a Szentlélek jövőképét, Isten országát és a mennyországot, életünk minden eseménye egy nagy összefüggésbe kerülve új célt és értelmet kap. Így megőrizhetjük a derűnket, békénket, miközben minden oldalról szánkba rágják, hogy mi és miért is történik.

április 21.
Szellemi harc van! Nem elég ellene mondani a gonosznak, Istengyermeki szabadságunkban igent kell mondanunk a megbocsátásra, kiengesztelődésre és az ellenség szeretetére. Ez prófétai jel korunkban és boldogok vagyunk, ha Jézust követve emiatt üldöznek bennünket!

április 22.
Hivatások vasárnapján jó emlékeztetni magunkat, hogy az Egyház hivatása az evangelizáció. Nem az embereknek kell hozzánk jönni, hanem nekünk kell hozzájuk mennünk. Ahol ezt élik, ott nincs hiány a hivatásokban!