Mitől növekszik egy keresztény közösség?
Gégény István 2017. január 04.

Mitől növekszik egy keresztény közösség?

Profin kidolgozott modellt használ világszerte sok tízezer hívő közösség, amely természetes fejlődésüket szolgálja. Magyarországon Süveges Gergő és felesége segíti az NCD módszertan elterjedését – az ismert médiaszemélyiség válaszolt kérdéseinkre.

ncd4.jpg

– Mit takar a talányos NCD elnevezés?
– Mindannyian, akik – bármely keresztény felekezetben – közösségbe tartozunk, érezzük, hogy bizonyos szempontból remekül működik a közösségünk, máshol meg lenne mit javítani. Az NCD csak azoknak szól – szóval azok olvassanak tovább – , akik azt szeretnék, hogy a közösségük, gyülekezetük, plébániájuk belső és külső növekedést tapasztaljon meg. Az NCD (Natural Church Development – Természetes Közösségfejlődés, amelyet Christian A. Schwarz német evangélikus teológus fejleszt a nyolcvanas évektől) olyan eszközrendszer, amely keresztény közösségek számára nyújt támpontokat a fejlődéshez. Visszajelez, majd támogat és kísér: először kérdez, figyel és megérteni igyekszik; majd konkrét javaslatokat ad az előrelépéshez. Az NCD eszközeinek segítségével a közösség megismerheti saját erősségeit és gyengeségeit, majd az erősségekre támaszkodva elindulhat a fejlődés, a változás felé. Az NCD nagyon egyszerű kérdést tesz fel: “Akarod-e, hogy a közösséged krisztusibb, emberibb, megszólítóbb és megtartóbb - azaz: egészségesebb - legyen? Ha igen, van egy javaslatunk a számodra.” A világ 86 országában több mint 70 ezer keresztény közösség már ismeri ezt az utat.

– Hogyan találtatok rá, miként váltatok a magyar zászlóvivőkké?
– A Családok Jézusban Közösség tagjai vagyunk. Gorove Lászlótól hallottuk először Schwarz nevét. Maga a szemlélet volt számunkra megérintő. Hogy a növekedést valójában Isten adja, nekünk “csak” az akadályokat kell eltakarítani az útjából. Hogy ahány közösség létezik, és bennük ahány tag igyekszik Isten felé, annyiféle helyzetben vagyunk, annyiféle fejlődési utunk lehet. Hogy nincs egyen-kereszténység, hiszen Isten is annyiféleképpen szólít meg bennünket, ahányfélék vagyunk. Hogy végső soron nem önmagunk és egymás vállát kell veregetnünk, nem az a cél, hogy mi egyre jobban érezzük magunkat; mindez csak eszköz ahhoz, hogy megszólítsuk azokat, akik még nem hallottak – vagy akikben torz kép alakult ki – Jézus Krisztusról. Nagyon megérintő volt számunkra az NCD mélyen átgondolt, bibliai alapokon nyugvó struktúrája, amely mégis szélesre tárja a Szentlélek működése előtt az ablakot. Szervezettség és Lélekre hagyatkozás egyszerre: számunkra ez nagyon inspiráló.

ncd0.jpg

– Miért jó egy egyházi közösségnek ez az egész, mire/miként lehet praktikusan alkalmazni?
– Röviden: mert segíti a közösséget, hogy jobban be tudja tölteni Istentől rendelt hivatását. Nagy ajándék, ha látunk magunk előtt célt. A távlati célunk persze megvan: szeretnénk egyre jobban hasonlítani ahhoz az eszményhez, amelyet Isten megálmodott rólunk. A közösségünket pedig szeretnénk úgy élni, hogy Isten arcai lehessünk mások számára. De ahhoz, hogy ezek felé a távlati célok felé elinduljunk, közelebbi, konkrét tervekre van szükségünk. Ha egy közösség belenéz a tükörbe, amelyet az NCD tart számára, meglátja, hogy a nagy, távoli célok eléréséhez milyen apró, mindennapi, személyes változást hozó lépések vezethetnek. Ha a közösség hajlandó elindulni ezen az úton, a változást nagyon rövid időn belül érezni fogja - és ami még fontosabb: érezni fogják mások is. Az NCD bármely krisztuskövető közösség (gyülekezet, plébánia, parókia) számára új felismeréseket és inspirációt ad. Objektív eredmény hoz, hiszen a közösség kérdőíves felméréséből indul ki. Szakértő segítséget ad az eredmények értelmezéséhez. És gyakorlati segítséget a változáshoz: megvalósulhat a közösség erősödése, növekedése, a közösség tagjainak mélyebb istenkapcsolata és szorosabb testvéri kapcsolata.

– Nem titkoljátok, hogy fizetni kell a bekapcsolódásért. Miért kerül pénzbe, és mit kapnak a befizetők?
– A felmérések profi elemzése pénzbe kerül, hiszen azt a németországi NCD-központ készíti el. Feleségemmel, Margittal az NCD magyarországi Nemzeti Partnereként közvetítjük ezt a szolgáltatást, de ennél jóval többet is teszünk. Azon kívül, hogy elérhetővé tesszük az eszközt (fordítjuk, adaptáljuk, magyarítjuk a webfelületeket, összefogjuk a felméréseket, szervezzük a visszajelzéseket...), és dolgozunk az NCD gondolkodásmódjának megismertetésén, a növekedésre vágyó közösségeket - igényük szerint - a felméréstől kezdve az eredmények megismerésén és értelmezésén át a fejlődés folyamata során is kísérjük. Az év elején egyébként kifejezetten egyházi szervezetfejlesztésre és közösségfejlesztésre szóló pályázatot ír ki az EMMI (EFOP-1.3.7-16); ez éppen az a cél, amelyet mi is szeretnénk elérni. A közösségeknek örömmel segítünk a pályázat elkészítésében csomagajánlatainkkal. Ebben a munkában partnerünk az Egyházi Fejlesztők csapata is.

ncd3.jpg

– Ti katolikusok vagytok, az ötletgazda protestáns. Bármely keresztény közösségre alkalmazható az NCD koncepciója?
– Elkötelezettek vagyunk az ökumené ügye iránt. Hisszük, hogy sokat tudunk tanulni és épülni egymás gyakorlatából és tapasztalataiból. Ezért is örülünk annyira az NCD eszközeinek: minden keresztény közösség számára nagy lehetőségeket rejt, ha megismerkedik az NCD világával. Sok módszer kering a világban “hogyan legyen erősebb a gyülekezeted/plébániád/közösséged” mottóval. Bizonyára sok hasznos gyakorlat, tanács, metodika létezik. Ami miatt az NCD-t különösen hatékonynak érezzük, az az alapvető hozzáállás: nem egy máshol már bevált modell átvételét hirdeti a közösség egészségesebbé tételére. Nem azt mondja például, hogy ha többet imádkoztok, növekedni fogtok, vagy ha többet jótékonykodtok, fellendül a közösségetek. Ehelyett felismeri azt, hogy az egyik közösségnek ez segít, a másiknak meg az.

Az NCD nem modellekben gondolkodik, hanem alapelvekben. Olyan alapelvekben, amelyeket 86 ország több mint 70 ezer közösségének vizsgálata alapján szűrtek le. Azokat a minden közösségre igaz mozzanatokat, minőségi jellemzőket vizsgálja, amelyek a világ minden közösségében értelmezhetőek: Megerősítő vezetés. Szeretetteljes kapcsolatok. Szenvedélyes lelkiség. Adományalapú szolgálat. Inspiráló istentisztelet. Holisztikus kiscsoportok. Szükségletorientált evangelizáció. Hatékony struktúrák. Ha csak végiggondoljuk ezeket a szempontokat, már ez az áttekintés is egészen friss szemléletet és új felismeréseket képes hozni bármely keresztény felekezet közösségének életébe.

Persze a közösség egészségesebbé válása, növekedése Isten és egymás felé nem pusztán ezektől az elvektől, a közösség állapotának pontosabb megismerésétől várható, hanem az ennek nyomán születő személyes elköteleződéstől, egyéni elhatározásoktól, a személyes növekedés irányában megtett konkrét, kis lépésektől – amelyeket az NCD eszközei nagyon gyakorlati, megvalósítható ötletekkel segítenek.

– Létezik-e a fejetekben, szívetekben valamiféle távlati perspektívája, kifutása az NCD hazai alkalmazásának, s ha igen, mit szeretnétek tulajdonképpen elérni mindezzel?
– Segíteni szeretnénk. Hisszük, hogy a magyarországi közösségek számára is megújulást, tudatosodást, átlelkesülést hoz, ha elkezdenek foglalkozni a saját közösségi hivatásukkal - legyenek katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, vagy bármely más felekezet tagjai. A Természetes Közösségfejlődés módszere hatékony, megbízható, több évtizedes tapasztalattal rendelkező, minden kontinensről származó gyakorlattal tud segíteni. Hisszük, hogy a közösségek számára gyümölcsöző lenne, ha rendszeresen visszajelzést kapnának erősségeikről és azokról a területekről, amelyek leginkább visszafogják a növekedésüket; ha a jövőképüket időről-időre objektív szemszögből, kívülről ránézve is megfogalmaznák. Most indulunk, de néhány közösség már Magyarországon is megtapasztalta a rendszeres visszajelzés nyomán végzett személyes és közösségi fejlődés áldásait. Eközben a Harmat Kiadóval együttműködve azon dolgozunk, hogy az NCD gondolatvilágát, illetve a közösségfejlődéshez készült könyveket magyarul is elérhetővé tegyük. Első volt ezek közül Christian A. Schwarz Magától című összefoglaló könyve, tavasszal pedig egy sorozat első köteteként megjelenik A Lélek ajándékainak 3 színe, amely hiánypótló mindannyiunk számára: arról beszél, hogyan ismerhetjük fel az Isten által nekünk juttatott adományokat, és hogyan tudjuk elkezdeni jól használni a Lélektől kapott képességeinket.

ncd2.jpg

– Hogyan zajlik a gyakorlatban a bekapcsolódás, felmérés, fejlődés folyamata egy magyar keresztény közösség szemével nézve? (ha valaki bekapcsolódna, mit tegyen, mire készüljön)
– Ha egy közösség bekapcsolódna, először is keresse fel a www.ncd.hu oldalt, ahol kapcsolatba léphet velünk, és mindenről alapos tájékoztatást kap. Maga az NCD Állapotfelmérés egy, a közösség vezetője és meghatározó tagjai által 30 perc alatt kitölthető online kérdőívvel veszi kezdetét. Az NCD Állapotfelmérés esetében közösség alatt a vezetővel és saját liturgiával rendelkező csoportot értünk: például egy azonos istentiszteletre, szentmisére járókat, lelkiségi mozgalom tagjait stb. Az eredmények nyomán a közösség részletes és sok szempontból átelemzett profilt vehet kézbe. Ez egyrészt okot ad az ünneplésre, hiszen megmutatja, melyek azok a területek, amelyeken a közösség egészséges és hatékony. Másrészt - leginkább a személyes fejlődést célzó - feladatot is ad, hiszen kiderül belőle az is, melyek a közösség életében fejlesztendő területek. A bőséges adathalmazt segítünk értelmezni, ennek nyomán a közösség a segítségünkkel kialakíthatja a számukra optimális utat, amelyen a lehető leggyorsabban érezhetik meg a fejlődés örömét - a saját maguk és a Krisztustól távol lévők örömére egyaránt. A rövidebb vagy hosszabb kísérés, esetleg intenzív tréning (lelkigyakorlat, csendes napok) végén felkínáljuk a visszacsatolás, újabb értékelés és a további lépések lehetőségét. A cél nem az egyszeri beavatkozás vagy egy nagy nekilendülés élménye, hanem a folyamatos fejlődés, előrelépés beépítése a közösség életébe. Ahány közösség, annyiféle folyamat, de mindvégig egyetlen cél: közelebb Jézushoz, közelebb az Isten rólunk szóló álmához.

Beszélgetőtárs: Gégény István

süti beállítások módosítása