Mea culpa

Mea culpa

Az Országgyűlés 2017. március 7-i ülésnapján hozott döntése Nagypénteket munkaszüneti nappá nyilvánította. Nagy lehetőség ez személyek, közösségek, intézmények számára. Nem csupán érdemes, hanem égetően szükséges lenne élni vele.

Egy pápa

Egy pápa

Március 13. azért különleges dátum, mert öt évvel ezelőtt ekkor szállt fel az a bizonyos fehér füst a megfelelő kéményből, amely jelezni hivatott a tényt: van pápánk.

Politika az egyházban – egy felmérés tükrében

Politika az egyházban – egy felmérés tükrében

Aktív egyháztagokat kérdezett meg a SZTE Vallástudományi Tanszéke a politikához való viszonyukról és az egyház politikai illetékességéről. Az alábbi írás akár utóhang is lehetne a hódmezővásárhelyi plébános templomban elhangzott politikai állásfoglalásához és az azt követő heves médiavitához.

Fordítsunk!

Fordítsunk!

Aki csak a saját nyelvét érti, lassan önmagát sem érti. A kereszténység a fordítás kultúrája.

A reformáció mai ihlete

A reformáció mai ihlete

Végső soron átfoghatatlan mindaz, amit reformációnak tekintünk és aminek 500. évfordulóját éppen a mai napon ünnepli a világ.

Befogadtatok

Befogadtatok

A keresztények számára a Biblia jelenti a legfőbb útmutatást. Az utolsó ítéletről szóló vízióban ez olvasható: “vándor voltam és befogadtatok” (Mt 25,36). Mire szólít és mit jelent ez az isteni szó a menekültekkel kapcsolatban? Egyértelműnek tűnik, vagy mégsem?

uj.katolikus.hu

uj.katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapja rendkívül tartalmas, sőt, nélkülözhetetlen honlap mindenki számára, aki a katolikus egyház magyarországi létéről és tevékenységéről érdeklődik.

Egység a sokféleségben

Egység a sokféleségben

A keresztény közösségek egységre törekszenek, nem ritkán a sokféleség kiküszöbölésével. A homogén, tiszta közösségek azonban embertelenek és istentelenek. Hogyan gondolkodhatunk akkor az egységről? Erre kínál választ az alábbi írás.