Válaszokat keresünk,
párbeszédre hívunk
nyitott szemmel, nyitott lélekkel

Utolsó kommentek:

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.06.27. 20:32:33

Az a baj az interjúval, hogy kétértelmű, félrevezető kijelentéseket tartalmaz. Így például: „De fontos, hogy lássuk: az életszentség az emberi természetünkben gyökerezik. Márpedig a homoszexualitás is az emberi természethez tartozik. Isten senki elől nem zárkózik el”.

A Katolikus Egyház teljesen nyilvánvaló tanítása szerint a homoszexuális hajlam nem személyes bűn. Ugyanakkor ez egy bűnre, a homoszexuális cselekedetre való hajlam. Tehát ez nem úgy gyökerezik emberi természetünkben, mint az életszentség, hanem mint egy bűnös hajlam, ami egyesekben meglehet. A fenti szöveg tehát félrevezető. Abban pedig semmi rendkívüli nincs, hogy a szentek között lehetnek olyanok, akikben homoszexuális hajlam volt, amint olyanok is lehettek, akiben például lustaságra, erőszakosságra való hajlam volt. De nem ezért lettek szentek, hanem ennek ellenére. Ez valahogy hiányzik az interjúból.

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók

Jakab.gipsz 2017.06.27. 17:51:57

@P. J. Fry:

1, "Olyan könyvet tartanak erkölcsileg mérvadónak", milyen könyvről beszélsz? Tudsz-e szöveget értelmezni, vagy csak olvasgatsz?

A kereszténység egy romlott és elmebajos döglődő Római birodalom kultuszait, meghaladóan jött létre, egy jobb élet reményében. Ezt a reményt a keresztény európai ember beteljesítette.
Előbb elfejtetett Róma minden bűnét, majd a reneszánsz ember ismét felfedezte a klasszikus görög bölcseletet és kiépített egy tudományos alapokon álló technikai civilizációt.
Aztán jöttek az elmebajos ateisták és mindent tönkre tettek a "józanész" nevében. Európa összes bajáért ők a felelősök. (kommunista és a materialista, ateista természet filozófia).

2, Az erkölcsi normákat minden nép kidolgozta a helyi sajátosságoknak megfelelően.
Tehát nem az a kérdés, hogy miért van tíz parancsolat, hanem miért kellett azt parancsba adni a zsidóknak, (Isten által) amit, minden nép önmagától tudott.
3, Amennyiben létezik egy nagy-hatalmú lény aki (örökkön való és mindenható) továbbá, olyan, aki az embert a saját képmására megteremtette, és ő a rend és a harmónia őre is egyben, azt javaslom, ne szórakozzatok vele. Mert fogalmatok sem lehet arról miféle erőkkel kerülhettek szemben.

4, "LGBT közösség" egy kiváltságokért lobbizó klub nem közösség, hanem falka.
Ugyanis a heterók nélkül nincs folytonosságuk, (kihalnának), pontosan, úgy ahogyan a szerencsétlen súlyos sérüléssel megszületett beteg, vagy balesetek következtében meg nyomorodott emberek. Ez még nem ok arra, hogy bármiféle jogot a humánumon kívül kiköveteljenek.
A humánus gondoskodás pedig csak a magatehetetlenek jár alanyi jogon, nem vagyunk állatok.
Nincs jogotok olyan ember kísérlet elvégzésére,(gyermeknevelés). A társadalom egésze ettől a kísérlettől nem lesz sem jobb sem pedig rosszabb, csak néhány frusztrált felnőttel több lesz. (sajnos van már statisztika).
Elvonjátok a figyelmet a szociológia tudományának a kontra produktív voltától.

5, Megbízhatóság!
A kérdés így hangzik, nyugodt lélekkel rábízhatom-e gyermekemet "Klári bácsira" vagy "Béla nénire", (egy frászt) eszem ágában sincs. Én vagy bárki más miért kockáztasson, egy megnyomorított lelket, akár fiatal felnőttet is, nem hogy gyereket, igen önző vagyok.
Klári bácsi, vagy Béla néni keressen más, korrekt szórakozást.
A relativizált közbeszéd korában, időnként kell, sarkosan fogalmazni, egyébként elsiklik a lényeg.

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók

Mikrobi 2017.06.27. 17:31:44

Pont a legfontosabb kérdések maradtak ki az interjúból:
1.) Mit lehet tenni azokkal, akik ki akarják élni homoszexuális hajlamaikat és egyúttal gyónni, áldozni is akarnak?
2.) Mit tud mondani azoknak, akik küzdenek a homoszexuális hajlamaik ellen?
3.) Mit tesz azért, hogy a homoszexuálisok elfogadják az Egyház tanítását a szexualitásról?

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók

P. J. Fry 2017.06.27. 11:51:50

@Jakab.gipsz: "Az LGBT- esetében nem nekünk kell bizonyítanunk, hanem neki, éspedig azt, hogy képesek megbízhatóan és kiszámíthatóan viselkedni abban a konszenzusban ami a modern társadalmunkat, jellemzi. "

Nem, nem kell neki bizonyítania semmit. Ha azt állítod, hogy kiszámíthatatlan, akkor neked kell bizonyítanod.

A keresztények azok, akiknek bizonyítaniuk kell, hogy a "modern társadalomban" megbízhatóan viselkednek, miközben:

1) Olyan könyvet tartanak erkölcsileg mérvadónak, ahol a rabszolgaság, a gyilkosság, a népirtás, a vallási intolerancia, a nők elnyomása, a szexuális másság üldözése, az emberáldozat erkölcsi példaként van állítva.

2) Több ezer éves erkölcsi normákat kívánnak követni.

3) Azt állítják, hogy őket egy nagy hatalmú lény állandóan figyeli. Azt állítják, hogy ők egy láthatatlan lénnyel tudnak beszélgetni. Azt állítják, hogy a láthatatlan lény a fizikai törvények felfüggesztésére is hajlandó az ő kedvükért.

Aki ilyen súlyos kijelentéseket tesz, annak igen súlyos bizonyítékokat kellene hoznia. A "LGBT közösség" nem tesz ilyen kijelentéseket, nincs semmi, amit bizonyítaniuk kellene, mint ahogyan a heteroszexuálisoknak sem kell bizonyítaniuk, hogy megbízhatóan és kiszámíthatóan viselkednek a modern világban.

Persze, hogy nem, az ember nem megbízható és nem kiszámítható. Hogy a fenébe lenne kiszámítható?!

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók

törzsmókus 2017.06.27. 11:51:35

@Vélekedő:
"Megújulás" témában ajánlom szeretettel a legnagyobb szerzetesrendek alapítóit: Assisi Szent Ferenc, Don Bosco Szent János...
Attól hogy voltak eretnek és szakadár újítók, nem lesz mind az.

A "Szavatok legyen igen, igen, nem, nem, mert minden egyéb az ördögtől való." idézetet pedig kétszer is egészen más értelemben használod, mint az eredeti. Keresd ki a szövegkörnyezetet (esküdözés). Tudod, az sokat számít - a Biblia azt is írja: "Nincs Isten!" ;)

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Vélekedő 2017.06.27. 08:31:50

Tisztelt Blogvezető!

A katolikus egyház azért maradt fönn mert Krisztus misztikus teste és a Szentháromság oltalma védi. Az isteni jelleg az ok, nem a "megújulás". Hiszen sok "megújuló" csoport ellen ki kellett mondani az eretnekséget.

Végül Krisztus ígérete szerint a pokol kapui kapui nem fognak erőt venni az egyházon, de eretnekségek mindig is felütötték a fejüket.
Nem minden főpap v. más pap hirdeti az igazságot, és nem mindegyik fog az üdvössgre jutni.

Nem a megújulás a cél, hanem a Krisztushoz való hűség, és minden adott kor jellegzetességei között a Krisztushoz való hűség.

Voltak eretnekséget hirdető pápák és nagyon bűnös pápák.

Leszakadtak már "progresszív" csoportok Nem minden jön a Szentlélektől, amit valaki kijelent.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

P. J. Fry 2017.06.27. 08:30:59

@Dóra Dömötörffy: "Mindenkit szeretnünk kell, mint Isten egyedi teremtményét, hasonmását"

Ez megint terelés. Nem az volt a mondás, hogy kit kell szeretni és kit nem kell szeretni, bár nyilván az is megérne egy misét, hogy Jehova kiket szeretett és kiket nem.

Arról volt szó, hogy hol tanít a biblia toleranciára! A tolerancia (a szeretettel ellentétben tudatos tevékenység), mások elfogadását jelenti.

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók

P. J. Fry 2017.06.27. 06:51:35

@Dóra Dömötörffy: "Jézus mindenkivel szóba állt,"

Ez butaság, a saját családjával sem állt szóba. Ki sem ment hozzájuk a házból, amikor elmentek meglátogatni.

De persze nem arról van szó, hogy ki kivel áll szóbam, az volt a kérdés, hogy hol tanít a biblia toleranciára. Merthogy a más vallások elfogadása helyett a más vallások büntetése pl. konkrétan halál volt. Isten maga is és Jézus is pokollal bünteti a más vallásúakat. Örök tűz. Az hol tolerancia?

"Mindenkit szeretnünk kell, mint Isten egyedi teremtményét, hasonmását - ez nem jelenti azt, hogy tudjuk helyeselni is azt, amit tesz. "

Konkrétan a "felebarátainkat" kell szeretnünk. De persze nem erről volt szó, hanem arról, hogy a tolerancia a biblia melyik passzusában jelenik meg mint tanítás.

A tízparancsolatban? Melyik pont szólít toleranciára? Isten cselekedetei közül melyik volt "toleráns"? Jehova mikor szólította fel toleranciára a népét? Ez az isten, akit imádsz, nem? Jehova?

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók

Gégény István 2017.06.26. 22:07:10

@Vélekedő: Nem tudom, Ön mennyire ismeri az egyház történelmét, de ez a 2000 éves közösség azért maradt fenn napjainkig, mert képes a megújulásra, az alapok megtartása mellett a fejlődésre, változásra. Ilyen jelentős változásokról döntöttek a II. Vatikáni Zsinaton is. XXIII. János pápa egyenesen így fogalmazott a Pacem in Terris enciklikában: a béke új neve fejlődés.

Martin atya a megfogalmazásban javasolt fejlődést, miközben bűnnek tartja a homoszexuális cselekedetet.

Nagyon úgy tűnik, mintha Ön a Szentlelket szeretné kiűzni az egyházból.

A katekizmus szövegének megváltoztatása, "finomítása" annyira bevett egyházi szokás, hogy világszinten bestseller lett a közelmúltban kiadott Youcat, ami a fiatalok nyelvéhez igazodó "katekizmus". Ugyanazt a tanítást képviseli, csak fiatalos formában, stílussal, nyelvezettel.

Lebeszélném róla, hogy a felelősségemről próbáljon feleslegesen győzködni, ugyanis magamtól is tisztában vagyok vele: nem most kezdtem sem kommunikációval, sem teológiával foglalkozni, ráadásul a nevemet is vállalom. Nem úgy, mint Ön.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Vélekedő 2017.06.26. 18:58:20

Kiegészítés az előző kommenthez:
Tehát a krisztusi igazsághoz való ragaszkodás az nem kődobálás, hanem hűség.
A jezsuita "atya" a következőt mondta: " ..... az a része, amely szeretetet ad és befogad – „lényegében beteg”." - Tehát ő a homoszexuális tettet, aktust is igenis jóváhagyta. Ez ellentmond a Teremtő és Krisztus szeretet fogalmával. Tehát, e jezsuita "híd"-építőnek komoly megtérésre lenne szüksége, és nem lenne szabad, hogy hamis tanokat hirdessen!! Ugyanígy, Önnek is, ha egyszer egy blogot vezet, Isten és emberek előtt nagyon nagy a felelőssége. A jezsuita "híd"-építő tanai csúsztatáson alapszanak. Krisztus pedig azt mondja: "Szavatok legyen igen, igen, nem, nem, mert minden egyéb az ördögtől való."

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Jakab.gipsz 2017.06.26. 18:58:06

Jézus a farizeus zsidókhoz beszélt, nem a keresztényekhez, érthető módon azért tartotta oda fele-barátjának a másik orcáját is mert nem akart polgár-testvér háborút a zsidók között.
Tehát a keresztény értékrend védelmében nem szükséges, oda tartanunk az ateistáknak a másik orcánkat, féljenek ők.
Elég sok kárt, bajt szenvedést okoztak teljesen feleslegesen az emberiségnek.

Jézusnak, fogalma sem lehetett arról, hogy valakik (a zsidókon kívül) a gondolatait, komolyan veszik.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Vélekedő 2017.06.26. 16:12:37

A jezsuita hídépítő atya meg akarja változtatni a katekizmus szövegét. Kijjebb akarja tologatni a határokat. Krisztus már a parázna vágyra, nem csak a tettre is azt mondja bűnös.
Mindenféle új tanítások, a szeretet álarcába bújva utat nyitnak a sátánnak.
Szavatok legyen igen, igen, nem, nem, mert minden egyéb az ördögtől való.
Sajnos, sok liberális és liberális keresztény azt hiszi, hogy a szabad akarat arra való, hogy pl a Szentlélek templomát, a testünket a bűn előtt megnyissuk. Ez nem kődobálás, hanem hűség.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Gégény István 2017.06.26. 15:25:44

@Vélekedő: Nagyon is helyes a szóhasználat, ugyanis Önnel együtt sokan olyasmivel vádolták az interjúalanyt, amit nem állított. Bűnnek nevezi a bűnt, nem megy szembe az interjú során semmiben az egyház tanításával. Ennek ellenére kígyót, békát, liberalizmust, Szodomát és Gomorrát kiáltanak olyanok, akik nem képesek elolvasni a szavait, csak érzelemből kiakadnak azon, hogy valaki szeretettel, megértéssel fordul a másként élők, másként gondolkodók felé. Pont, mint a farizeusok. Hangoztatták a törvényt, de nem értették a törvény lényegét.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Vélekedő 2017.06.26. 15:21:28

Krisztus nem volt kődobáló, amikor azt mondta, ha kezed bűnre csábít vágd le, ha szemed bűnre csábít vájd ki. A 'kődobáló' jelzőt inadekvát módon használatni a krisztusi igazság mellett kiállókra pontatlan, helytelen.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Jakab.gipsz 2017.06.26. 13:08:09

A kereszténység még nem érti önmaga lényegét, sem padig azokat a sajátos történelmi körülményeket amelyek létrejöttét, eleve elrendeltnek tették.

Tekintsük útkeresésének a Vatikániak tévelygéseit és legyünk türelmesek, türelmet pedig azokkal szemben kell tanúsítanunk akik még nem tudnak valamit.
Ezért megtévesztő, ha a magyarban használt "türelem" szót a "tolerancia" szóval össze csereberéljük, ugyanis a tolerancia fogalma paradoxon, nem véletlenül alkalmazzák előszeretettel az ateisták a pontosan definiálható "türelem" helyett.

Nézzünk meg egy példát.
Vacsorát rendezek az árvák számára, tehát minden árvát meg kell, hogy hívjak. Vajon az anya-gyilkost is meg illeti-e a meghívás, vagy intoleráns vagyok ha kihagyom. Jó döntést hogyan hozhatunk?
És pontosan ez a globalizáció neoliberális agendájának a trükkje. amikor módszeres átnevezi azt ami nem az, ami a valóságban megjelenik, hanem valami más, ámde az a más csak paradoxonokhoz vezet, ahol képtelenek vagyunk helyes döntés meghozatalára.

Istenek vannak furcsa teremtményei az LGBT szerzeteken kívül is a Szavantok és kimérák, akikkel szemben türelmet tanúsítunk, mert tudjuk róluk azt. hogy a gondoskodásunkra szorulnak. Az LGBT- esetében nem nekünk kell bizonyítanunk, hanem neki, éspedig azt, hogy képesek megbízhatóan és kiszámíthatóan viselkedni abban a konszenzusban ami a modern társadalmunkat, jellemzi.
Azaz közmegegyezést kötött, az ereje teljében lévő ivar-érett kisebbség, arról, hogy a minden napok forgatagában úgy viselkedik, a többséggel szemben mintha a sex nem is létezne. Tekintettel a társadalom többségét pedig gyermek korúak és hajlott korúak alkotják, ezek érzékenységére, kell tekintettel lennünk.
Ezt a gyakorlatot nem csak felesleges, hanem értelmetlen modernizálni, ugyanis a meglévő problémákhoz, társadalmi igazságtalanságokhoz nincs köze.
Neoliberálisok modernizációs pótcselekvéseit, pedig a keresztény egyházaknak, ami mélyén pedig egy ateista métely rejtőzik, nem szükséges támogatnia, főleg nem majmolnia.

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók

Gégény István 2017.06.26. 11:16:27

@egy laikus: Bárki megkérdezhet bármilyen közösséget szabadon.

A témához kapcsolódó kommentek között találtam ezeket:

"Beszéltem már normális értelmes meleg palival aki ellenzi ezeket a felvonulásokat mert tudja hogy a provokációnak következményei lesznek..."

"Egy meleg baratom mondta evekkel ezelott, hogy ez a vonaglas akkora rongyrazas hogy egy magara valamit ado ... ilyenkor elmenekul a varosbol."

Többször nem fogom leírni, mert szerintem értő ember érti, aki meg nem, úgysem fogja megérteni sokadjára sem: azzal nincs bajom, hogy elvileg egyesek milyen szándékkal vesznek részt egy ilyen rendezvényen. Az viszont tény, hogy a gyakorlatban milyen hatása van ennek a programnak. Aki részt vesz, ehhez a hatáshoz asszisztál. vannak más, értelmes, hatékony módjai a megértés elősegítésének. Ez egészen nyilvánvalóan nem az. És nem azért, mert egyesek ne szeretnék.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

egy laikus 2017.06.26. 11:12:24

pontosan arról szól, hogy a felvonuláson (vagy ha úgytetszik szimpátia tüntetésen) jelen lévők, vagy az azt támogatók, nem szeretnék, hogy általánosan elfogadott legyen a társadalomban és a politikában a homoszexuális emberek kirekesztése és kollektív elítélése, megbélyegzése.
Bizonyára érdekes lenne megkérdezni a keresztények a melegekért közösséget is mielőtt -vagy legalább miután- egy ilyen cikket publikálnak.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

kapernaumi 2017.06.26. 11:12:19

Remek írás! Protestáns vagyok, nem római katolikus, és a mai keresztényüldöző világban egyre inkább a fundamentális, vagy inkább ortodox teológiai nézethez közeledem, mert úgy vélem, csak ez mentheti meg Jézus követőit és társadalmunkat. Vegyük már észre, és merjük is kimondani, hogy egy szélsőségesen liberális világrendben élünk (bár ez így elég bután hangzik, de jobbat most nem tudok hirtelen) amelynek fő profilja a címkézés: homofób, kirekesztő, stb. Ha bármit mondunk pride szervezőire, akkor még inkább, még erősebben címkéznek minket. Vitára alkalmatlanok, pedig a Biblia világosan fogalmaz akár Mózes könyveit vesszük, akkor Pál apostol leveleit. Pedig ha beállunk a ringbe, akkor nemcsak adhatunk, hanem kaphatunk is pofonokat. A pride szélsőséges rendezvény, és igen, egy keresztyén nem lehet ott.

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Gégény István 2017.06.26. 09:28:37

@egy laikus: Ismerem a megfogalmazott szándékot, vagyis hogy mit szeretnének üzenni a szervezők ezzel a rendezvénnyel. De ismerem a valóságot is, hogy mit üzen maga a rendezvény ténylegesen, milyen hatást érnek el a felvonulók.

Az egy dolog, hogy az egyszeri résztvevők miért mennek el, viszont mindenkinek jó lenne, ha a pártpolitika ebből kimaradna. Ha valaki nem ért egyet a kormány családpolitikájával, tüntessen ellene konkrét formában, adottak rá a jogállami feltételek. De ezt a törekvést összemosni egy ilyen eseménnyel minimum butaság.

A Critical Mass és a Pride között óriási a különbség. Az azért újdonság, hogy a Pride az elítélésről, kirekesztésről szólna. Azt hittem, az elfogadásról...

Bejegyzés: Ezért nem megyek a Pride-ra

Dóra Dömötörffy 2017.06.26. 09:04:21

@P. J. Fry: Jézus mindenkivel szóba állt, nemegyszer ütköztek meg ezen mind ellenségei, mind a hozzá közel állók is. Az ellenség és a felebarát szeretetére vonatkozóan pedig nagyon egyértelmű a tanítása. Mindenkit szeretnünk kell, mint Isten egyedi teremtményét, hasonmását - ez nem jelenti azt, hogy tudjuk helyeselni is azt, amit tesz.

Bejegyzés: James Martin: A szentek között is lehettek a saját nemükhöz vonzódók